PL  |  ENG

Logowanie    |

dwanasciecali.pl       Strona główna / Regulamin Sklepu

  Regulamin Sklepu

Sklep internetowy DwanaścieCali.pl, działający pod adresem http://www.dwanasciecali.pl oraz http://www.dwanaściecali.pl, prowadzony jest przez BART Bartłomiej Oczko, zarejestrowaną na ul. Kurpiowskiej 8/16 w Katowicach z siedzibą przy ul. Mielęckiego 6, 40-013 Katowice, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice, NIP 954-242-84-08, REGON 240024380, 32 200 00 71, adres e-mail info@dwanasciecali.pl

Postanowienia ogólne:
1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówień jest dokonanie jednorazowej rejestracji, czyli wypełnienie formularza danymi osobowymi i adresowymi zgodnymi z prawdą oraz podanie swojej nazwy użytkownika i hasła, dzięki którym możliwe będzie logowanie na stronie.
2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
Do zawarcia umowy  kupna - sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu (status zamówienia zostaje zmieniony na „przyjęte”).
3. Wprowadzanie zmian do zamówienia jest możliwe jedynie przed uiszczeniem zapłaty, a w przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze - przed wysyłką towaru.
4. W przypadku niemożności spełnienia przez sprzedawcę warunków umowy, Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad fizycznych, prawnych i każdych innych, chyba, że konsument wiedział o nich w chwili składania zamówienia.
 
Formy płatności
Wszystkie ceny produktów są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy produkcie obowiązuje w chwili składania zamówienia.
Konsument ma możliwość wyboru między czterema dostępnymi formami płatności:
1) płatność przelewem internetowym bezpośrednio na konto sklepu dwanasciecali.pl  (mBank: 16 1140 2004 0000 3102 3737 3576 12Cali VinylShop Andrzeja Mielęckiego 6 40-013 Katowice)
2) szybkie płatności internetowe tpay.com
3) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (paczka pobraniowa)
4) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

Zamówienia z wybraną opcją przedpłaty, a także z odbiorem osobistym, należy opłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie zostają anulowane, a umowa rozwiązana.

Formy dostawy

Konsument wybiera między dostępnymi formami dostawy:
1) list polecony/paczka pocztowa w cenach od 6,99 zł za przesyłki ekonomiczne o niskiej wadze do 11,99 zł za paczkę pocztową zawierającą kilka płyt cd lub przynajmniej jedną płytę winylową. 
2) przesyłka kurierska w cenach od 14,99 zł za dostawę za pośrednictwem firmy DHL do 17,99 zł dostawę za pośrednictwem firmy UPS.
3) przesyłka pocztowa pobraniowa (płatna przy odbiorze) w cenie 17,99 zł
4) przesyłka kurierska pobraniowa (płatna przy odbiorze) w cenach od 21,99 za dostawę za pośrednictwem firmy DHL do 24,99 zł dostawę za pośrednictwem firmy UPS.
5) odbiór osobisty, który jest zawsze bezpłatny, konsument uiszcza opłatę jedynie za zamówiony towar gotówką w kasie sklepu na Mielęckiego 6.

Ceny podane powyżej obowiązują zamówienia z dostawą na terenie Polski.
Opłaty za przesyłkę zagraniczną są ustalane indywidualnie. Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia pod adresem info@dwanasciecali.pl.

 
Czas oczekiwania

Zamówienia wysyłane są w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty na koncie sklepu, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej. Czas dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy i może wynosić od 1 do 14 dni.
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 
 
Reklamacje i zwroty

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przedmiotu świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta. 

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34
ust. 2 i art. 35.
(...)
Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: link)
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsię-
biorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie
poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.


Informujemy, że zdjęcie folii fabrycznej z nośnika, usunięcie plomby lub naklejki umożliwiającej wyjęcie nośnika z opakowania, czy każdego innego zabezpieczenia chroniącego przed dostępem do treści zawartej na nośniku i utworzeniem kopii treści znajdujących się na nośniku i objętych prawem autorskim powoduje utratę prawa zwrotu 
zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta u. 9, którego treść zamieszczono poniżej:

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
(...)
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;    

Jeśli przesłany towar posiada wady (np. płyta przeskakuje, zacina się lub posiada odkształcenia utrudniające/uniemożliwiające odsłuch) proszę powiadomić nas o tym pisemnie (e-mailem lub listownie).
Płytę do reklamacji należy przesłać na adres:
12Cali VinylShop
Bartłomiej Oczko
Dra Mielęckiego 6
40-013 Katowice
O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie w ciągu 14 dni.
W sytuacji uznania reklamacji za zasadną Klient otrzyma towar wolny od wad lub zwrot pieniędzy oraz zwrot kosztu odesłania towaru do reklamacji.

Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.
 
Postanowienia końcowe

Korzystanie ze strony dwanasciecali.pl oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.